Solární elektrárny (fotovoltaické panely) pro rodinné domy

Kolik to stojí? Jaké jsou dotace?

Kdo může žádat o dotaci? Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Do kdy je možné žádat o dotaci? Termín podání žádosti je do 31. 12. 2021.

Více informací o projektu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Trh s fotovoltaickými elektrárny se postupně vyvíjí. Za poslední roky došel k výrazným změnám. Elektrárny, které se staví v současnosti, jsou navrhované tak, aby co největší množství vyrobené elektřiny bylo spotřebováno v místě spotřeby. Níže jsou příklady zapojení fotovoltaických elektráren. U všech variant lze využít dotační font MŽP, Nová zelená úsporám, který lze čerpat až do roku 2021. Fotovoltaiku instalujeme v rodinných domech v okresech Pardubice, Hradec Králové a Chrudim.

Fotovoltaický ohřev vody v rodinném domě

Fotovoltaický ohřev vody - KERBEROS

Fotovoltaický ohřev vody se zařízením SOLAR KERBEROS nabízí díky MPP trackeru vyšší výtěžnost solárních zisků, průměrně o 30%, oproti systému s přímým napojením solárních panelů. Jeho univerzálnost dovoluje napojení na jakoukoliv topnou spirálu s výkonem 2-3 kW, v jakémkoliv zásobníku či akumulační nádrži a je plně funkční i v místech bez přívodu elektřiny z rozvodné sítě. Oproti fototermickým systémům je zde výrazně jednodušší montáž vedení a de facto nulové náklady na provoz a servis, navíc v případě přebytků energie nedochází ke stagnaci systému, ale vzniklé přebytky je možné zužitkovat přes DC výstup (Pouze u modelu 250.S). Veškeré důležité informace a nastavení vám zobrazí integrovaný barevný displej s intuitivním dotykovým ovládáním.

  • Více informací o produktu získáte zde.


Fotovoltaický ohřev vody - přímý ohřev vody v Bojleru DZD

Ohřívače vody LX ACDC/M (M + K a KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zabezpečena tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení, jak v rodinných a panelových domech, tak i v průmyslových objektech.

Z celosvětového hlediska se jedná o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádná povolení na připojení a nemusí se nakupovat další přídavná zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití elektrické energie z fotovoltaických panelů.

Intenzitu slunečního světla ovlivňuje počasí a roční období, proto je slunce ve zdejších podmínkách nestálý zdroj energie. Hybridní ohřívače dokáží ohřívat vodu slunečním zářením nebo kombinací slunce a stálých zdrojů energie (plyn, elektřina ze sítě). Hybridní ohřívače vody LX ACDC jsou určené na předehřev a ohřev vody.

  • Více informací o produktu naleznete zde.

Na tyto produkty lze čerpat dotaci v celkové výši 35 000 Kč na technologii a 5 000 Kč na projektovou dokumentaci. Veškeré administrativní úkony včetně projektu vyřídíme za Vás.

Fotovoltaická elektrárna připojena k distribuční síti s ukládáním přebytku do akumulační nádrže s vodou

Fotovoltaická elektrárna je zapojena do hlavního domovního rozvaděč. Energie, kterou elektrárna vyrábí, se spotřebovává v domě a nespotřebovaná energie je pomocí PLC regulátorů řízena a odesílána do akumulačních nádob. Tímto způsobem ohřátá voda může být využívána na přitápění nebo na ohřev teplé užitkové vody. PLC regulátor umožnuje dále spínat primárně určené spotřebiče (Tepelná čerpadla, přímotopy atd.). Velikost instalované elektrárny se odvíjí od dané spotřeby v objektu.

Tyto instalace musí být schváleny místní distribuční společností. Lze na ně čerpat dotace v celkové výši
55 000 Kč na technologii a 5 000 Kč na projektovou dokumentaci z fondu Nová zelená úsporám.

Fotovoltaika Pardubice - rodiný dům s fotovoltaikou na střeše v řezu

Hybridní fotovolataické elektrárny - bateriové systémy

Hybridní FVE jsou vhodné především po rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, tam kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny.

Největší výhodou hybridních fotovoltaických elektráren je fakt, že téměř veškerá výroba elektřiny z fotovoltaických panelů je využita pro vlastní spotřebu, ať už ve formě:

V případě že není žádná spotřeba v daném objektu je energie ukládána do baterií. Tato uložená energie může být následně využita v noci na svícení a ke spotřebě ve výše určených spotřebičích. Distribuční síť slouží u hybridních systému jen jako záloha. Pro případy kdy nebude svítit dostatečně slunce a bude nedostatek energie na bateriích, dojde k čerpání energie ze sítě. Na tyto instalace lze čerpat dotace v celkové výši 100 000 Kč na technologii a 5 000 Kč na projektovou dokumentaci z fondu Nová zelená úsporám.

Příklady zapojení hybridního systému

Příklad zapojení hybridní fotovoltaické elektrárnyPříklad zapojení hybridní fotovoltaické elektrárny

+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?