Solární elektrárny pro firmy

Naše společnost přistupuje k firemním zákazníkům, kteří mají zájem o fotovoltaickou elektrárnu individuálně. Snažíme se, aby fotovltaická elektrárna byla vždy navržena, co nevhodněji pro využití v daném objektu.


Níže je postup kroků, které provádíme, abychom zákazníkovi byli schopni udělat přesnou cenovou nabídku:


1. Návrh fotovoltaiky

Návrh velikosti fotovoltaiky s ohledem na velikost střechy a spotřebu elektrické energie. Určení rozložení panelů na střeše, návrh kabelových tras a umístění měničů a baterií. Prohlídka místa instalace a vypracování cenové nabídky. 

 2. Žádost o připojení k síti

Zpracování podkladů pro podání Žádosti o připojení zdroje na distibutora. Posouzení žádosti distributorem a podpis Smlouvy o připojení zdroje (SoP). Smlouva o připojení je stěžejní dokument pro budoucí provoz elektrárny. 


3. Ověření bezpečnosti

Posouzení návrhu statikem z hlediska zatížení střechy panely a zátěží nostné konstrukce. Posouzení návrhu fotovoltaiky z hlediska požární bezpečnosti. Korekce návrhu fotovoltaiky dle stanovisek statika a požární bezpečnosti.


4. Projektové dokumentace:

Vypracování projektové dokumentace pro případné stavební povolení a distributora. V případně dotované elektrárny připravíme spolu s vámi podklady pro podání žádosti a připravíme se na instalaci po akceptaci dotace. 

5. Realizace 

Zahájení instalace fotovotlaiky. 
+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?