LED osvětlení

Naší hlavní misí je zkvalitňování nejen technické, ale i estetické úrovně venkovního a vnitřního osvětlení. V běžném životě to znamená, že se snažíme výraznou měrou přispět ke zvýšení spokojenosti lidí a turistické atraktivity měst a obcí. Jenom kvalitní a promyšlené systémy osvětlení dokážou vytvořit pozitivní atmosféru, zvýšit bezpečnost a v neposlední řadě také zajistit ekonomickou efektivnost.

Nabízíme komplexní péči o systémy vnitřního osvětlení. Provádíme údržbu, správu, obnovu a rozvoj osvětlení s využitím moderních technologií. Zajišťujeme úspory a řádné hospodaření s elektrickou energií. Přebíráme odpovědnost za kvalitu, spolehlivost a bezpečnost zařízení, ale i za administrativu a povinnosti plynoucí z platné legislativy.

Posoudíme stávající stav osvětlení, navrhneme řešení, vypracujeme projektovou dokumentaci ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění včetně inženýringu, pomůžeme s financováním.

Provádíme rekonstrukce stávajícího osvětlení i postavení osvětlení „na zelené louce“. Zajišťujeme správu a servis zařízení a garantujeme výsledky navrhovaných řešení.

+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?