Zelená úsporám

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Do kdy je možné žádat o dotaci?

Termín podání žádosti je do 31. 12. 2021.

Dotace můžete čerpat v šesti oblastech podpory

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.3. FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4. FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5. FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6. FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh.rok-1 100 000
C.3.7. FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh.rok-1 150 000
C.3.8. FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000

Základní podmínky pro získání dotace

FV systém pro přímý ohřev vody C.3.3.

 • Minimální míra využití vyrobené TUV pro krytí spotřeby v místě výroby je 50%
 • Instalovaný FV systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledování maximálního bodu výkonu "MPPT")
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou

FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7. a C3.8.

 • Instalovaný výkon FV systému nesmí být vyšší než 10 kWp
 • Podpora poskytuje pouze na FV systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70%
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98%
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 % (platí pouze pro C.3.8)
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 % (platí pouze pro C.3.8)
 • V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)
 • V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.3

Sledovaný parametr Označení [jednotky] C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8.

Sledovaný parametr Označení [jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8
Celkový využitelný zisk QFV.u ≥ 1700 ≥ 1700 ≥ 3000 ≥ 4000 ≥ 3000 (1f)
≥ 4000 (3f)
[kWh.rok-1]
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná Možná Povinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l∙kWp-1] 80 1) - - - 180 2)
Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů - Možná Povinná Povinná Povinná Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh∙kWp-1] - 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25 -

Poznámka
1) popř. minimálně 120 litrů celkem, viz podmínka pro podoblast podpory C.3.4 v článku 2.4.2.3
2) viz detailní podmínky pro podoblast podpory C.3.8 v článku 2.4.2.3

+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?