Ploché a pultové střechy

Fóliový hydroizolační systém je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvené, lepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím.

Výhody produktu

  • ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
  • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
  • rozsáhlá síť zaškolených firem
  • prodloužená záruka od výrobce
  • rychlost pokládky
  • bezúdržbovost, dlouhá životnost
  • subtilnost a lehkost – minimální přepravní náklady
  • minimální přitížení nosné konstrukce střechy
  • minimální požární zatížení objektu

Mechanicky kotvená střecha řez systémem

1. Okapnice z plechu FATRANYL

2. Vnitřní úhelník z plechu FATRANYL

3. Prostorová tvarovka Vlnovec

4. Prostorová tvarovka Kužel

5. Separační textilie/skleněné rouno

6. Parozábrana

7. Hydroizolační vrstva

8. Tepelná izolace

9. Nosná konstrukce střešního pláště – kotevní vrstva

10. FATRAFOL 810/V (810)

11. Tepelná izolace

12. Kotevní prvek

Přitížená a provozní střecha (zelená, vegetační terasy)

Fixace hydroizolačního povlaku (resp. celého střešního souvrství) přitížením je dominantní u střech menšího plošného rozsahu s nosnou vrstvou střešního pláště ze železobetonu. Běžně se využívá na objektech určených k bydlení nebo na objektech občanské vybavenosti. Přitěžovací vrstva může plnit roli pouze statickou, např. ve formě násypu praného říčního kameniva, ale častěji plní současně i roli provozní vrstvy. Typicky se pak jedná o všechny druhy střešních teras s provozní vrstvou z betonové dlažby nebo dřevěného roštu, ale i o tzv. vegetační střechy, běžně nazývané zelené střechy nebo střešní zahrady.


+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?