Základové desky

Hydroizolační systém FATRAFOL - H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu. Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb. Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání. Univerzálnost systému FATRAFOL - H je založena na široké variabilitě a vzájemné kompatibilitě materiálů vytvořených na jednotné bázi. Umožňuje vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí. Pro stavby zatížené tlakovou vodou nebo stavby s nejvyšším požadavkem na hydroizolační bezpečnost je určen pasivní sanační hydroizolační systém FATRAFOL - HP.

Výhody produktu

  • ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
  • vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
  • rozsáhlá síť zaškolených firem
  • odolnost proti působení agresivních podzemních vod
  • vynikající protiradonová izolace
  • možnost kontroly svarů podtlakem, resp. přetlakem
  • funkční spolehlivost a dlouhá životnost

Řez systémem

1. Separační textilie

2. Ochranná betonová mazanina

3. FATRAFOL 803/V (803/VS, 803)

4. Železobetonová suterénní stěna

5. Základová deska

6. Separační textilie

+420 603 160 425

Lokality

Úspěšně působíme v okresech Pardubice, Chrudim, Hradec Králové a okolí.

Kde nás najdete?